• 01
  • 03
  • 05
  • 06
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

Akson

Özel Tekniklerle Dikkat, Algı ve Hafızanın Geliştirilmesi

 

Dikkat, algı ve hafızanın çeşitli tekniklerle ölçülmesi ve bunların geliştirilmesi mümkün. Psikolojik testlerin yanı sıra eye-tracking denilen göz izleme teknolojisi ile, bilgili uzman psikolog dikkat, algı ve anlama  problemlerini sistem içinde ölçebilmekte ve tanımlayabilmektedir. Eye Tracking bilgisayar sistemine sahip, dünyada sayılı sayıda merkez bulunmaktadır.

 

Ülkemizde, Prof. Dr. Servet Bayram, bu sistemi 2009-2014 yılları arasındaki bilimsel çalışmalarında, Marmara Üniversitesin’de kullanmıştır. Bu sistem kapsamında kişinin nereye ne kadar oranda ve ne kadar sürede odaklanabildiği milisaniye cinsinden çok hassas bir şekilde ölçülebilmektedir.  Sisteme ait tanıtım verilerine http://www.hci-usabilitylab.com adresinden ulaşılabilir. Dikkat ve algının devamlılığı, dikkatte dağılma, yorgunluk seviyesi, konsantrasyon-algılama düzeyi, okuma veya takip hızı gibi bir çok özellik net bir şekilde bu sistem içinde ölçülebilmektedir. Prof. Dr. Servet Bayram, çalışmalarında sistemden kaynaklanan ölçüm hatalarını da gözlemlemiş ve bunları gidermeye yönelik ek psikolojik destek testleri ve uygulamalarının neler olabileceğini belirlemiştir.

 

Akson Eğitim Öğretim Danışmanlıkta, dikkat, algı, anlama, öğrenme ve hafıza ölçümleri yapılmakta ve bunlar bilgisayar çalışmalarından daha hassas ve etkili bir şekilde özel teknik yöntemlerle geliştirilmektedir. Merkezimizde, beynin limbik sistemini uyarmaya yönelik, nörolojik (talamus) aktivasyonu geliştirici etkinlikler yapılmaktadır. Aynı bağlamda zeka gelişimi üzerine de çalışılmaktadır. Tüm bu çalışmalar akademik başarıyı ve ders çalışma verimini artırmaktadır. Gelişim çağındaki, okul dönemindeki tüm bireyler ile yapmakta olduğumuz çalışmalarda, oldukça başarılı sonuçlara ulaşmaktayız. Bireyler ile yapılan çalışmalarda, zekanın değişik boyutları geliştirilmektedir. Her yaş ve meslek grubuna hitap eden eğitim ve öğretim çalışmalarımız kişisel performansı artırmakta daha mutlu, başarılı ve sağlıklı bir yaşama kapı açmaktadır.