• s1

  • s3

  • s4

  • s5
  • s6
  • Yeni iletişim teknolojilerinin hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle birlikte; artık insanlar günlerinin çoğunu, bilgi almak veya boş zamanı değerlendirmek için yeni iletişim teknolojileriyle geçirmeye başlamışlardır. Evdeki, işteki günlük alışkanlıklarımız; insanlarla olan ilişkilerimiz bu teknolojilere hayatımızda ayırdığımız süreye göre belirlenmektedir.
  • Bir çok araştırmacı ve eleştirmen televizyonun varlık nedenini, insanları eğlendirmek ya da onlara hoş vakit geçirildiği duygusunu yaratmak, yani oyalamak olarak göstermektedir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, boş vaktimizi kullanış biçimimizi kökten bireyselleştirmekte ve bir çok sosyal katılım fırsatını yok etmektedir.
  • İnternetin, tahmin edildiğinden daha hızlı yaygınlaşması beraberinde bir takım problemleri de ortaya çıkarmaya başlamıştır. Bazı bireyler internet kullanımını gereksinim duydukları miktarla sınırlarken, bazıları bu sınırlamayı yapamamaktadır.
  • Birden çok kişinin net üzerinden oynayabildiği oyunlar, internet bağımlılığı için nesne oluşturmaktadır. Örneğin iki kişinin sanal olarak eşleştiği satranç oyunu bağımlılık için bir çok risk faktörü içermektedir.
  • İnsanlar kullandıkları teknolojilerle toplum olarak, kitle kültürün etkisi altında kalmışlardır. Bu kitle kültürü, literatüre “Mobil Bağımlılık” kavramını eklemiştir.

E-BAĞIMLILIK

Bağımlılık Nedir?Çözüm ÖnerileriÖrnek Olaylar

bag1  Genel anlamı ile bağımlılık bir nesneye, kişiye, ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek; veya bir başka iradenin güdümü altına girme durumu olarak tanımlanabilir. Bağımlılık iki türde kategorize edilmektedir. Birinci tür bağımlılık ve ikinci tür bağımlılık.


1. Tür Bağımlılık
2. Tür Bağımlılık

bag3 Teknoloji Bağımlılığı
TV – Medya Bağımlılığı
İnternet Bağımlılığı
Mobil Bağımlılık
Oyun Bağımlılığı

bag2 Engin 17 yaşında ve lise 3. sınıf öğrencisi…Okula gitmek istemiyor ve oynadığı online oyun için sürekli okuldan kaçıp internet kafelere gidiyor. Ailesi ile girdiği tartışmalar yüzünden sık sık evden kaçma girişiminde bulunuyor. Günde ortalama 8-10 saat online oyun oynadığı için katıldığı sosyal faaliyetleri bırakmış durumda. Çok iyi durumda olan okul başarısı ise hızla düşmekte.Diğer örnek olaylar için tıklayınız…