1. TÜR BAĞIMLILIK

3bs Uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı gibi maddelere bağlı olma durumudur. Madde bağımlılığı, ilaç niteliğine sahip bir maddenin beyni etkilemesinden kaynaklanan, maddenin keyif verici etkilerini duyumsamak veya yokluğundan kaynaklanan huzursuzluktan sakınmak için, devamlı veya periyodik olarak madde alma arzusu ve bazı davranış bozukluklarıyla karakterize bir beyin hastalığı olarak tanımlanabilir.

2. Tür Bağımlılık

Çözüm Önerileri


Teknoloji Bağımlılığı

TV – Medya Bağımlılığı

İnternet Bağımlılığı

Mobil Bağımlılık

Oyun Bağımlılığı