2. TÜR BAĞIMLILIK

2bs Mobil cihaz, tablet, bilgisayar ve sosyal medya gibi ortamlara bağlı olma durumudur. Bireyin yaşantısı içinde, hayatının merkezine aldığı bu unsurlardan vazgeçememesi ve bu unsurlardan haricinde herhangi bir günlük değişkene odaklanamaması durumudur. Toplum içerisinde %93’lere varan akıllı telefon kullanımı, 2014 yılı içinde yapılan araştırmalar sonucunda, toplumun %48’inin sürekli olarak akıllı telefonlarını kontrol etme ihtiyacı duymaktadır.

1. Tür Bağımlılık

Çözüm Önerileri


Teknoloji Bağımlılığı

TV – Medya Bağımlılığı

İnternet Bağımlılığı

Mobil Bağımlılık

Oyun Bağımlılığı