SCL 90 BelİRTİ Tarama Testİ

 

Testin Tanıtımı: Bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır. 9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır.

 

Testin Türü: Kendini değerlendirme ölçeğidir.

 

Uygulanacak Yaş Grubu: 17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.

 

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir ölçektir.

 

Uygulama Şekli: Bireye 90 maddeden oluşan ve 5 dereceli likert tipi cevaplanan soru formu verilir ve formda yer alan yönergeye uyması istenir.

 

Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Üniversitelerin psikoloji, psikolojk danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ve psikiytaristler tarafından uygulanabilir. Uygulayıcının SCL-90 Belirti Tarama testini uygulaması için özel bir eğitim alması gerekmektedir.