KOHS KÜPLERİ Zeka ÖLÇEĞİ

Testin Tanıtımı:17 kart ve  desenli küplerden oluşmaktadır. Süreli bir testtir.

Testin Türü: Zeka testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu:10 yaş üzerindeki çocuklara uygulanır.

Uygulanacak Kişi Sayısı:Bireysel olarak uygulanır.

Uygulama Şekli:Çocuk uygulayıcının verdiği süre içinde gösterilen karttaki deseni küplerle yapmaya çalışır.

Uygulayıcının Niteliği  ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.